Scheiding

 

Uit elkaar gaan, een echtscheiding. Het verbreken van een relatie of huwelijk brengt veel emoties met zich mee en geeft veel vragen en onzekerheden. Wanneer je wilt scheiden, de relatie wilt beëindigen of je partner wil dat, is er veel te doen.

 

Er is zakelijk en juridisch veel te regelen en daarnaast gaat het over gevoelens en de manier waarop je daar met elkaar over kunt praten. Is de scheiding onafwendbaar of zijn er nog andere mogelijkheden? Hoe moet het met de kinderen? Hoe blijven jullie eventueel in contact met elkaar? Wie gaat waar wonen? Wat is eerlijk? Hoe zit het met de financiën? Hoe vul je een ouderschapsplan in? Hoe wordt de echtscheiding formeel in gang gezet? Wat doet een advocaat? Welke zaken moeten er nog meer geregeld worden?

 

Emoties als verdriet en boosheid spelen mee. Het lijkt soms onbegonnen werk hierover met elkaar tot afspraken te komen. Bij scheidingsmediation of mediation bij beëindiging van de relatie vinden gezamenlijke gesprekken plaats die er, naast alle regelzaken, ook op gericht zijn de onderlinge verhouding tussen jullie en de communicatie op de juiste wijze in te zetten of te verbeteren. Daardoor ontstaat er bereidheid om samen te werken naar een voor beiden goed gezamenlijk gedragen resultaat.

 

Als je ontdekt dat je, ondanks het “uit elkaar gaan”, toch door overleg en onderhandeling tot een oplossing kunt komen is de kans groot dat het in de toekomst ook zal lukken.