Meest gestelde vragen

Je vindt hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Wil je over een onderwerp meer weten of staat jouw vraag er niet bij, neem gerust contact op via info@mediationbeweegt.nl of via het contactformulier op de contactpagina.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij een onpartijdige derde, de mediator, partijen helpt en begeleidt bij het zoeken naar een oplossing voor een geschil. Omdat deze vorm van bemiddeling in de praktijk leidt tot betere en snellere resultaten wordt mediation steeds vaker ingezet als vorm van geschillenoplossing. De bedoeling is dat jullie samen tot afspraken komen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De mediator begeleidt jullie hierin tijdens het hele traject, helpt jullie tijdens de gesprekken met elkaar te communiceren en daarbij jullie belangen inzichtelijk te maken. Samen met jullie wordt in kaart gebracht wat er besproken en geregeld moet worden, waarbij de mediator jullie op een objectieve wijze informeert. Als jullie tot afspraken zijn gekomen legt de mediator deze voor jullie vast in een overeenkomst. 

Hoeveel kost mediation?

Per uur hanteert Mediation Beweegt een tarief van € 156 (exclusief BTW) en € 188,76 (inclusief BTW). Dit is voor beide partijen samen, de verdeling van deze kosten wordt door partijen zelf bepaald.

Kennismakingsgesprek voorafgaand aan de mediation is gratis (max. 30 minuten) en vrijblijvend.

Wie betaalt de kosten van een mediation traject?

Bij een arbeidsconflict worden de kosten voor mediation doorgaans door de werkgever betaald. Voor particulieren geldt dat de kosten meestal gedeeld worden door de partijen. Zij kunnen echter een andere regeling overeen komen.

Hoe lang duurt een mediation traject?

Dat verschilt per situatie. Om toch een indicatie te geven: bij arbeidszaken vaak gemiddeld 3 sessies van elk zo’n 2 uur. Totale duur van het traject neemt meestal zo’n 2 maanden in beslag. Ook dit is weer afhankelijk van de situatie. Soms is het wenselijk om de gesprekken kort na elkaar te voeren. Het kan ook zijn dat er “huiswerk” wordt mee gegeven en er juist enige tijd nodig is om te kijken hoe de gemaakte afspraken in de praktijk werken.

Is mediation vrijwillig?

Mediation vindt altijd plaats binnen een vrijwillig kader en kan niet afgedwongen worden. Ook als een van de betrokkenen niet verder wil met mediation eindigt het traject. Jullie houden zelf de regie en komen alleen tot bindende afspraken als jullie daar allebei achter staan.

Hoe zit het met geheimhouding?

De mediationgesprekken vinden plaats binnen een besloten en vertrouwelijke setting. Dit biedt jullie de mogelijkheid om op een open manier elkaars ideeën te verkennen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Afspraken worden pas bindend op het moment waarop jullie daar allebei mee instemmen en deze zijn vastgelegd in een door jullie ondertekende overeenkomst.

Ook als het niet lukt om tot afspraken te komen kan later, bijvoorbeeld in een procedure, geen beroep worden gedaan op dat wat tijdens de mediation is besproken, naar voren is gebracht of is voorgesteld. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen is een geheimhoudingsclausule opgenomen in de mediationovereenkomst die jullie, samen met de mediator, ondertekenen voordat het eerste mediationgesprek plaatsvindt. De geheimhouding strekt zich uit over het hele mediationtraject en blijft ook in stand nadat de mediation is afgerond.