Mediation Beweegt samen richting een oplossing

Mediation Beweegt; samen richting een oplossing!

 

Mediation beweegt zich op het vlak van emotie, communicatie en menselijke interactie. Conflicten ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen. Meningen worden voor feiten aangezien, perspectieven voor waarheden. Zolang partijen niet uit hun vaste stellingen (kunnen) komen, blijven ze in een starre positie zitten. Ik vind het een uitdaging om mensen te laten kijken naar de werkelijke achtergrond van hun conflict en ze zo weer in beweging te laten komen. Samen in beweging richting een oplossing!

Voordelen van mediation

  • Partijen krijgen inzicht in wat de ander beweegt

  • Beweegt partijen om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor hun conflict

  • Beide partijen worden in hun waarde gehouden

  • Langdurige, kostbare en stressvolle juridische procedures kunnen worden voorkomen

  • Goede verstandhouding blijft intact 

Direct contact?